ישיבת ועד מוסדי מה 20.2.19


           ועדות 2017-18

                       *  ועדת ביקורת ונהלים:
                           קרן שניידר (יב'2); לאה חזות (יא'7); חיה מנע (ט'1)

                       *  ועדת כספים:           
                           שי לזרוביץ (ט3); מרב זמיר (י'12); חנה רייך (ט'7);
                                       יפעת כץ אלוני (י'11); גיא בר-און (י'8)

                       *  ועדת מכרזים:         
                                      נחום כהן (יא'5) - יו"ר; חגית מלצר (י'6); נירית נבות (יא'4);
                                      חזי בן אברהם (י'5); 
איתן סלע (י'10); אריק מאור (י'3) 
 

                       *  ועדת י"ב:   
                          איריס גרצמן (יב'2); קרן שניידר (יב'2); שימי חכמון (יב'2);
                                     מריאנה פייביש (יב'4); שרית רוס (יב'7); מאיה בוארון (יב'9);
                                     רשל בכור (יב'9); מרב אשר (יב'12) 
         

                       * ועדת יום המורה:
                                     קרן שניידר (יב'2) מריאנה פייביש (יב'4); חגית זהבי (יב'5);   
                                     נחום כהן (יא'5); יעל כץ (יא'5); טלי שמש (יא'6); לאה חזות (יא'7);
                                     לימור אביטל (יא'11); שימי חכמון (י'2); יעל גוטר (ט'5);
                                     ראשית חזקיה (ט'10)
                                            

                       *  ועדת תקנון:
                           יפעת רון (ט'1); גיא קוניק (ט'2); עינב דלאח (ט'4); יעל גוטר (ט'5)
                                     חזי בן אברהם (י'5); יעל כץ (יא'5); מריאנה פייביש (יב'4) 
                                 
                                         

                               

                     פרוט תפקיד הוועדות


ועדת ביקורת ונהלים :

 • חברי ועדת בקורת אינם חברים בוועד המוסדי! 
 • תבדוק את תקנון בית הספר.
 • תכין אמנה למשולש הגורמים: בית הספר- הורים - תלמידים.
 • תבחן את ההתנהלות בתחום יישום תקנון הענישה.
 • תבקר את פעילויות הועד המוסדי ו-ועדותיו השונות, תתריע על כל תהליך לקוי ותוודא שיתוקן.
 • תכין ותכתוב את נהלי העבודה של ועד ההורים אשר יאושרו במסגרת ועד ההורים המוסדי.
 • תשתתף במידת הצורך בישיבות הוועדות האחרות . הצורך יקבע על ידי יו"ר ועדת ביקורת. 

 ועדת כספים :

 • יאשרו ויבקרו את תשלומי ההורים והכספים הנגבים מההורים במשך השנה.
 •  ידונו בשחרור תלמידים נזקקים מתשלומים במסגרת ועדת מלגות.
 • ישתתפו בקביעת מסגרת תקציבית לסיוע לתלמידים נזקקים.
 • ישתתפו בקביעת המסגרת התקציבית של תוכניות לימודים נוספת.
 •  ישתתפו בקביעת מסגרת תקציבית לטיולים, אירועים ופעילויות תרבות, המחייבים גבייה מהורים.
 •  יאשרו את מסגרת תשלומי הורים יחד עם יו"ר הוועד המוסדי , שתוצע על ידי הנהלת ביה"ס. 
 • בכל מקרה לא תאושר גביית  תשלומי חובה  מעבר לתשלומים שאושרו בועדת החינוך של הכנסת מידי שנה.
 • יציגו דו"ח מצב גבייה והוצאות תשלומי הורים אחת לרבעון/ישיבה על פי הצורך.
 • יוודאו כי כל הוצאה חריגה תהיה מחויבת בטופס הוצאה בחתימת יו"ר הוועד המוסדי, גזברית הוועד המוסדי ומנהל בית הספר.
 • יוודאו ביצוע התקציב עפ"י התכנון.
 • יבדקו כי תשלומי ההורים תואמים את פירוט סל התרבות בשנה החולפת ויוודאו כי לא נגבים כספים ביתר או בחוסר.
 • יאשרו את תקציבי הוועד המוסדי והוועדות. 
 • ישתפו פעולה עם הוועדות האחרות לקידום פרויקטים ובחינת היתכנות תקציבית.
 • יקבעו קריטריונים ביחס לניצול יתרות כספים אשר יוותרו בחשבון הוועד המוסדי, ככל שיותרו כספים.   

 ועדת מכרזים :

 • במסגרת תשלומי ההורים אנו רוכשים מספר שירותים שראוי לבדוק את עלותם.
 • הנושאים אותם יש לבדוק:
 •        טיולים, אוטובוסים ושירותי הדרכה מגישי עזרה ראשונה, ושמירה, שירותי אינטרנט.
 •        ימי עיון, טקסים, מסיבות שכבה, מופעים.
 •        מסע לפולין- הצעות מחיר. 

      ועדת קשר-אתר :

 • תוודא תכנים ועדכון אתר ועד ההורים המוסדי
 • תעדכן את רשימת הקשר ובעלי התפקידים של חברי מועצת ההורים ובתוכם חברי הוועד המוסדי .
 ועדת מסיבות סיום י"ב :
 • בחינת אירועים משנים קודמות והפקת לקחי
 • בקרה על בחירת הספקים וניהול התקציב
 • בקרה על תכני מופע הסיום, ארגון ושילוב התלמידים.  לא נמצאו תמונות

   


האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים