ישיבת ועד מוסדי מה 20.2.19


 
       
      פרוטוקול ישיבת ועד מוסדי
   

  •       לפרוטוקול ישיבה מתאריך ה- 19.10.2017             לחצו כאן
  •       לפרוטוקול ישיבה מתאריך- 27.9.2016 -                    לחצו כאן       
  •       לפרוטוקול ישיבה מתאריך- 27.4.2015                      לחצו כאן 
  •         לפרוטוקול ישיבה מתאריך- 28.1.2015                     לחצו כאן   
  •        פרוטוקול ישיבה מתאריך- 29.10.2014                       לחצו כאן 

             תמונות                                                                      לחצו כאן                      


פרוטוקול ישיבת הועד מיום 30.4.19:

יו"ר ועד ההורים פותחת את הישיבה הרביעית במספר .מנהל בית הספר יעדכן בענייינים השונים .

המנהל דיווח ביחס לרישום לבית הספר כי נעשה שיווק מסיבי יותר מבשנה שעברה. נרשמו 30 תלמידים יותר מבשנה שעברה. צפויות כנראה להיפתח בשנה הבאה 10 כיתות ט' כולל כיתת חינוך מיוחד. קיימת אפשרות שעם הערעורים תיפתח כיתה נוספת.

יעל שם טוב העלתה את בעיית ההופעות של מגמת תיאטרון שקיימת מחשבה לצמצם אותם. לעמדתה אם המגמה מעלה הצגה תלמידי בית הספר צריכים לראות אותה. הפקות זה פן אומנותי וחשוב שכולם יראו, יתוודעו לפעילות המגמה ויעודדו.

המנהל: יש 6 הופעות של מגמת תאטרון (הפקות), 2 בכל שכבה. השאיפה היא שכל ילד יצפה בשלוש הפקות.יש דין ודברים ביני לבין מנהל המגמה . גם בעקבות השיחה של לימור אביטל עימי בנושא.

המנהל דיווח שהניסיון לשינוי המבנה של הטיולים השנתיים לא צלח. הכוונה לשינוי שנעשה השנה מבחינת מספר הימים של הטיול. הטיולים הוארכו באותה עלות ובפועל יצאו לטיולים השנתיים 100 תלמידים פחות מבשנה שעברה. כאשר הטיולים התארכו התלמידים לא הגיעו. השנה ט' יצאו ליומיים, וכיתות י-יב יצאו לשלושה ימים. בשנה הבאה יתבצע כתוצאה מכך שינוי. כיתות ט'-י' ייצאו ליומיים וכיתות יא'-יב' יצאו לשלושה ימים. ז

חגית זהבי סיפרה על שני אירועים מוצלחים ומעניינים – שולחנות עגולים בכיתות ט' ומפגש מחשבת ישראל –  בית מדרש

 

לימור אביטל מדווחת :

ועדת מכרזים  לעניין ההסעות והטיולים כי עד 15.5.19 יישלחו ההצעות לועדת המכרזים. חזי מכין את החומר הגולמי באופן מסודר.

 

 חגית זהבי :עודפי צבירה מהשנה שעברה יישמשו, לאחר קבלת הסכמת ההורים, לרכישת מתקני ספורט בחצר. הובהר כי הדבר נעשה באופן מסודר תוך התייעצות עם נציגות ההורים ומשאל שנערך. המדובר בסכום של 70 ₪ לכל הורה.

ועדת כספים  לימור מעדכנת , כי התקיימה ישיבה בחודש אפריל. חנה רייך עשתה עבודה מאומצת ואיכותית כך גם חגית זהבי שהכינה אתאקסל ההורים בצורה מבריקה ממש . חזי מוסיף ,עברו על הפרשי התשלומים בכל מגמה. אין טכ"מ השנה.

תוך שלושה שבועות יועברו כל הנתונים ביחס להסעות.  ששיתוף הפעולה ומבנה הוועדות עובדים טוב.

מירב זמיר: העלתה את נושא ההעדרויות של מורים (הועלה שמו של המורה ארז). המנהל הבהיר שהנושא נבדק ומה שנאמר לא לגמרי מדויק. יש קושי ביחס לימי רביעי שנמצא בטיפול. נאמר שיש גם מורה נוסף שמי שקצת מתקשה לא מצליח לתפקד בכיתה ולא זוכה לסיוע. תהיה ישיבה  / שיחה בנושא עם ישראל בפורום מצומצם.

 

לאה חזות העלתה את נושא התגבורת באנגלית ובמתמטיקה. היתה תגבורת של שעתיים לאור לחץ אבל זה מלא ויש ביקוש רב. העלות היא 200 ₪ על תרגול של 3 שעות. בבית הספר אין לעמדתה מספיק תרגולים ולפני כשנתיים היו תרגולים וזה היה מוצלח. זה מקל על ההורים כספית.

המנהל אמר שיש תגבורים הכוללים גם תשלום. פנו אליי לגבי תגבורים בפסח. במתמטיקה ופיסיקה. כיתות י'-יב'. התיגבורים בוצעו למרות שיש כאן צד נוסף והוא שהתלמידים לא מגיעים לשיעורים ואז מסתמכים על התגבורים. המורים מראים לי נוכחות בשיעורים הרגילים ועולה שילדים מרשים לעצמם לא להגיע לשיעורים. יש תלמידים שאפילו במתכונת נסעו לחו"ל. זה לא מעודד את המורים להיות בעלי רצון רב לעשות תיגבורים.

לטענה שהמבחנים ברמה יותר גבוהה מהלימוד בכיתה אמר המנהל כי הנושא נבדק וזה לא נכון.

 

לימור ציינה שפנו אליה  משכבת יא לעניין מדעי המחשב. לעניין הצפיפות של המבחנים בשכבת יא. לתלמידי מגמת מדעי המחשב

יפעת: משרד החינוך קבע את המבחנים במדעי המחשב, מתמטיקה ופיזיקה בסמוך. באמצע נוספת מתכונת בהיסטוריה שאליה צריכים ללמוד חומר רב.

נאמר שפנו נלמידים לדחיית המתכונת ל- 11.6 אולם זה לא נותן הרבה זמן למורים לבדיקת המבחנים ויש 40 תלמידים לכל מורה. מאחר ו5 ימים לפני הבגרות לכל המאוחר צריך להעביר את הציונים. זה נותן פחות משבוע לבדוק ולהעביר ציונים. המנהל עידכן שמנסים למצוא פתרון . יפעת הביעה חשש שתלמידי מדעי המחשב יגיעו לא מוכנים למתכונת בהיסטוריה. ישראל אמר שהתלמידים לא ייפגעו והוא מנסה למצוא פתרון הולם.

 

ישראל עידכן על בעיה שהיתה במבחן באנגלית בשכבת ט' כאשר מכיתה שעשתה את המבחן קודם מיתר השכבה בשל פעילות חוץ ביתסיפרית אליה יצאה ולמרות שהבטיחו לא להעביר לכיתות האחרות – הועבר הנוסח לכיתות אחרות. הנושא בבירור אבל לאור העובדה שהנושא התגלה הועבר נוסח מבחן אחר.

 

לאה חזות עידכנה שנפגשה עם סגן ראש העיר.

הועלה גם נושא המבחן בעל פה באנגלית ונשאל מדוע הציונים לא עודכנו בזמן אמת. רק באוגוסט מעלים את הציונים למרות שהם ידועים קודם לכן. התלמידים רוצים לדעת איפה הם עומדים.

המנהל אמר שאינו מכיר את הנושא ויבדוק מדוע זה לא מעודכן במחשב.

לאה חזות אמרה שהיועצת לא חזרה אליה ביחס למשפחות שחייבים כסף. לועד כיתה  הוסבר לה שהנושא בעל רגישות .

 

 

 

לאה שאלה מדוע לא ניתן לשפר את שאלון המבחן בספרות אנגלית.

המנהל הסביר שקיימת אפשרות לשפר והוא גם הוציא חוזר בנושא. יש מסמך שנמצא באתר בית הספר. אבל אין לזה תחולה רטרואקטיבית שנים. אין שינוי מדיניות רטרואקטיבית אלה ממועד שינוי המדיניות על ידי ישראל.

 

לימור אביטל  ציינה כי באשר לועדת יב' חשוב לציין כי הפורמט של 12 נציגים – נציג מכל כיתה – הוא מוצלח. דנו בנושא הנשף, הפקת טקס יב' ומסיבת יב'. קיים שינוי פורמט ויהיה בפעם ראשונה טקס מלגות נפרד. העירייה הסכימה. יהיו מלגות עירייה ומלגות פרטיות. חגית ציינה שזה יהיה פחות מייגע מבעבר.וגם יש התכנסות לתקציב ללא חריגה.

 

המנהל מעדכן באשר למשלחת לבית ספר דה-טולנו של כיתות י' של שנה הבאה. פנו 45 תלמידים, יש 20 מועמדים כעת ומתוכם ייבחרו 15-17 תלמידים משכבת ט' שעברו ראיונות ושאלונים. בקרוב יידעו מי התלמידים שנבחרו.   

 

לאה חזרה וביקשה להעלות את נושא התגבורים. שייעשה כמו שנעשה בכימיה. תיגבורים מראש. לא ברגע האחרון.

אורלי החמיאה למורה לפיזיקה ל-5 יח'. מיכאל. טענה כי הוא מלמד טוב וקיימת שביעות רצון רבה.

לימור: יש לי בעיה עם המועד של הישיבה הבאה שנקבעה ל- 2.6.19. הישיבה הבאה תיערך ביום 18.6.19 במקום. בישיבה נסביר לגבי צפי לשנה הבאה ולעניין בחירת ועד מוסדי. אני מסיימת את התפקיד בתחילת השנה הבאה. ועדת יב יכולה להתחיל לעבוד לפני תחילת בחירת הועד כפי שהיה השנה. תעשה חפיפה מסודרת.

אני רוצה לציין  לטובה שהייתה 70%-80% נוכחות בישיבות בשנתיים שכיהנתי. מקווה שגם בישיבות  הבאות ובשנים הבאות ה תהיה נוכחות ,מעורבות כזו ושיתוף פעולה פורה .

הישיבה ננעלת .

 

משתתפים בישיבת הועד מיום 30.4.19:           

לימור אביטל, יב 11

חגית זהבי – ט 6

חנה רייך – י 7

יעל שם טוב – יב 3

לאה חזות – יב 7

סיגל רווח – ט 2

מירב אנגלנדר (מחליפה) – יב 10

מרים טרסיוק – ט 4

איריס שפר – יב 8

אורלי בקל – יא 3

מירב זמיר – יא 12

יפעת כץ אלוני – יא 11

אורלי שמיע – ט 7

חזי בן אברהם – יא 5

שימי חכמון – יא 8

נירית נבות – יב 4

טלי שמש – יב 6 + ט 9

דפנה רורמן – יא 4


   


האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים