ישיבת ועד מוסדי מה 20.2.19


פרוטוקול ישיבת ועדת בית ספרי בתיכון אל שם מיום

17/12/18

 

(רשימת נציגי הכיתות שהשתתפו בישיבה מצורפת כנספח בסוף הפרוטוקול)

 בפתח הישיבה ציינה יו"ר הועד, לימור אביטל, את הלו"ז לישיבה.

ניתנו תעודות הכרה להורים על תרומה מיוחדת. תעודות הוקרה ניתנו למרינה פייביש, למאיה בוארן, לרשל בכור, לגלית חפץ ולאיריס גרצמן. –

נושא הכושר הקרבי – נמסר כי קיימים מגעים עם קאנטרי המרגנית לצורך הקמת תוכנית אימונים שתסייע בהכנת התלמידים/ות שמעוניינים להתגייס ליחידות קרביות בצה"ל. פרטים יועברו בהמשך.

דיווח של המנהל ישראל וילוז'ני: - המנהל מסר את תודתו להורים על ארגון יום המורה. עדכן שהלו"ז המתוכנן הוא ארוחת צהרים קלה, מועצת התלמידים  וועד הורים יברכו, תוגש מתנה ויהיה גם ביקור של ראש העיר.

המנהל עדכן כי מידע ולינק לתשלום ביחס לתשלומי ההורים הועברו להורים. לגבי העלויות ביחס למגמות טרם סוכם סופית

ביום 18.12.31 יתקיים המכרז ביחס לנסיעה לפולין. יש ארבע חברות שצפויות להגיע. יש מורכבות בגלל שרק בספטמבר 2019 יובהרו תנאי המכרז על ידי משרד החינוך. ייתכן שמשרד החינוך לא יישא בעלויות המדריכים והמורים המלווים כפי שהיה עד היום.  

 עזיבת מורים - בתחום פיזיקה עזב המורה עופר בקר בגלל שהוצע לו להיות רכז מקצוע בבית ספר אחר ובתחום מתמטיקה יצאה המורה הדס וקס לחופשת לידה וקיים קושי למצוא מחליפים מתאימים )ההורים העלו את הנושא של חמד"ה ושל גוונים אולם הפתרונות האלה נדחו כלא רלוונטיים(.

דיון בנושא לימודי המתמטיקה בבית הספר: - אבנר לושי: קיימת תופעה של ציונים נמוכים מאוד ברמה של 50-40 בחמש יחידות. קיימת מצוקה. זה למרות ההשקעה הרבה של התלמידים והלימוד אצל מורים פרטיים. – יפעת רון: במבחן רמת הקושי גבוהה משל הרמה הנלמדת בכיתה בשוטף וגם אין זמן ללמד בכיתה. - שמעון חכמון: בשיחה עם סגנית בית הספר ועם רכזת המתמטיקה של שכבת י"א בה העלנו את הקשיים בתחום המתמטיקה מטען שהרמה של התלמידים נמוכה יותר מבעבר ומי שלא מתאים שיירד מ-5 יח' ל- 4 יח'. הובהר שההורים כועסים כי הם משלמים על שיעורים פרטיים אולם המרכזת אמרה שהיא לא רוצה להוריד את הרמה בחמש יחידות. סוכם ששאלה במבחן שהייתה בעייתית תבוטל ותינתן שאלה חלופית בנושא סדרות. – אורלי: יש בעיה של פעילויות מרובות. בשבוע של המבחן הפסידו הרבה שעות בגלל פעילויות שונות. - נירית: קיים לחץ ללכת לחמש יחידות. יש שם יותר מידי תלמידים ולא כולם באמת מסוגלים להתמודד עם הרמה. - איתן: יש יציאות רבות מבית ספר על חשבון הלימודים. יש בעיה עם היציאה לצו גיוס, יש להזיז את המתכונת. - יפעת: המבחן היה קשה גם בשכבת י'. בכלל לא ברמה שנלמדת בכיתה. והערה הזאת רלוונטית לא רק לחמש יחידות. מחר יש פגישה בנושא זה. - אפרת: רב הילדים בחמש יחידות בשכבת יא עומדים על נכשל. חוץ ממועד ב' אין אפשרות לשפר את הציון. –

אורלי: הבן שלי עבר ל-4 יחידות למרות שהוא תמיד טוב ולומד בגלל שהמבחן לא תואם את מה שנלמד בכיתה מבחינת הרמה וזה מה שהוביל לכך שירד. יש בעיה עם שיעורים פרטניים. –

רותי: גם בכיתה ט' קיימת בעיה. ציונים כמו 25 ,27. - דפנה: אפילו בכיתות המחוננים ששם יש ילדים שמתאימים לחמש יחידות קיימת בעיה. יש קשיים. ביחס לפעילויות החברתיות אני בעד אבל לפעמים המועד בעייתי וצריך לבדוק אם מוצדק לצאת בכל מקרה. 

ורד: אני משכבת יב' וגם מכירה את הבעיה. אולי ניתן לבחון אפשרות של שיעורי תיגבור. - לאה: יתלמיד שיודע את החומר פיקס לבחינה ובסוף מקבל 37 .אם המדובר בילדים נבונים אולי קיימת בעיה במבחן. יוצא שהמגן נמוך מהבגרות. זה קרה עם הבן הגדול שלי. כשאתה מתחיל עם ציון נמוך זה פוגע לך בציון המגן.

לסיכום נושא הקשיים בלימודי המתמטיקה, יו"ר הועד מונה את הבעיות בנושא זה: •

 . • פער בין הרמה של השיעורים ושיעורי הבית והמבחן. • הפסד שיעורים. • ביטולי שיעורים ,סיוע עם פרטני ותגבורים. • לוחות הזמנים במבחן. • הזזת המתכונת. נאמר שהבעיה חוצת שכבות ויו"ר הועד פונה למנהל לצורך התייחסותו מה ניתן לעשות עבור מי שרוצה ללמוד בחמש יחידות ולהצליח ?

תגובת המנהל: אנחנו נבדוק את הדברים. יש לנו אינטרס שיהיו תלמידים של חמש יחידות. אנחנו בתוכנית של 5 יח' של משרד החינוך. כעובדה ציון ההגשה )מדגיש שההגדרה כיום היא לא ציון מגן אלא ציון הגשה( כממוצע גבוה מציוני הבגרות כממוצע. הציונים אינם מופרכים. לא תמיד מצליחים להתמודד בתיכון וזה שאחר כך מישהו מוציא אחרי הצבא 100 בבגרות וקודם היה לו ציון נמוך בתיכון לא אומר בהכרח שהבעיה היא בבית ספר. הורים ציינו כי לא כל מורה מלמד את החומר באותו קצב ולכן יש הבדלים בהספק והבחינה היא זהה וכן ביקשו שייעשה מועד ב' כאשר החומר עוד "טרי בראש".

המנהל הבטיח שדברים ייבדקו ואמר שהוא לא בטוח שמועד ב' ישר אחרי מועד א' זה טוב. ייבחן את האפשרות לשני מועדי ב'.

המנהל ציין כי בעקבות פנייה של יו"ר הועד )וגם חשב על כל קודם( מארגנים הרצאות להורים. מתבצע פיילוט בנושא ההרצאה הראשונה צפויה להיות מאת ד"ר יוסף ברנע בנושא "ציונות ואיך הגענו עד הלום".

יו"ר הועד, לימור, ציינה שיש פניות מילדים עם יותר מילד אחד באשר להנחה בתשלום כספי הורים וכן ביחס לסכום הגבוה יותר במגמות הייחודיות ומנהל בית הספר, ישראל, אמר שיבדוק האם לפי חוזר מנכ"ל או בדרך אחרת קיימת אפשרות להנחות כלשהן.

דיווחי ועדות: ועדת כספים  

חזי: בוחנים בימים אלה את נתונים השנה שעברה. בשבועות הקרובים ייערכו ישיבות עם הנהלת החשבונות בבית הספר. בוחנים את נושא עלויות ההגברה )רכישה למול תשלום פר חודש(.

בעניין הלהקה של בית ספר יש עלויות ואלה נבחנות כאשר הנהלת בית הספר עם הפנים לוועד וקיים שיתוף פעולה.

חגית : הוצג בישיבה דו"ח אקסל ביחס לכספי ההורים אשל מיועדים לתרבות והעשרה. הובהר כי לבית הספר אין מקורות תקציביים לצורך כך ולכן עובדים מול הרשות המקומית בעניין זה.

 

ועדת מכרזים : איתן, שימי וגיא

 איתן: עובדים על הכנת המכרז בעניין המסע לפולין. רצינו להתחיל להיערך בקיץ אבל היו אילוצים. ב- 18.12.31 נשב עם החברות שמגישות את ההצעות כפי שנאמר

ועדת י"ב  נציגי כל כיתות י"ב

 נחום: כלקח משנים קודמות אנו פועלים באמצעות נציגי 12 הכיתות בשכבה על מנת שקולם של כולם יישמע.  הועדה התכנסה ועל הפרק הנושאים של הנשף, מסיבת סיום והמסיבות הכיתתיות. שנה שעברה העלות של הטקס היתה בסך כולל של 120000 ₪ כאשר שכר המפיק היה 85000 ש"ח.

לימור: האורך של הטקס היה מתיש. קיימת הצעת מחיר לגבי המפיק לסך של 56000 ₪ כולל מע"מ והכוונה להתקשר השנה עם מפיק בסכום פחות משמעותית מבשנה שעברה. יהיו נאומים קצרים ומופע אומנותי ,אנחנו מובילים מהלך של הפרדת טקסים: טקס מלגות , טקס יב  ההחלטה התקבלה בתמיכה של 9 מתוך 12 חברי הועדה. מוצע שנציגים מכיתות י"א יתלוו לתהליך כדי שיהיו בקיאים לקראת שנה הבאה.

בנושא יום המורה: ביחס ללו"ז ביום המורה, לאחר שלאה חזות ציינה שניסתה לקדם הזמנה של ראש העיר ליום המורה והוא יגיע וייתכן שאף שיערוך סיור בבית הספר עלה לדיון נושא הזמנתו על ידה. חלק מהנוכחים סברו כי אין זה נכון לקיים את המפגש/סיור במועד הזה ושזה לא לטובת בית הספר והביעו חוסר שביעות רצון שהיוזמה להזמינו היתה פעולה של נציגה בודדת ולא של יו"ר הועד. הוער כי לא ניתן/ראוי לשנות את מה שתואם אבל להבא ראוי שהדברים יעשו באופן אחר וככל הניתן נכון יהיה לתאם מועד נוסף באמצעות יו"ר הועד.

סינייה: בעקבות בקשה של היו"ר ,כתבה ותשיר ברכה ליום המורה. זו הפתעה למורים.

רותי: ציינה לטובה את פרויקט 48 שעות של מגמת התיאטרון בבית הספר. שיתוף הפעולה של המגמה בכל השכבות ובה ביקורת הומוריסטית הוביל לתוצאה מוצלחת ויובל ששון ניצח על הפרויקט היטב.

יו"ר הועד ציינה כי נקבעו כבר מועדים לשלוש ישיבות הועד המוסדי בהמשך השנה.

בשעה  20:00 20/2 ,30/4 , 3/6

 לילה טוב ישיבה ננעלת.

 נספח - רשימת נציגי הכיתות שהשתתפו בישיבה:

אורלי שמיע – ט7 • יפעת כץ אלוני – יא11 • רויטל ברששת – י5 • רננה רייך - י7 • גאולה זיידמן – יב2 • מרים טרסיוק – ט4 • איריס ברק – ט3 • רותי מוסקוביץ – ט3 • מיכאלה לוי אזולאי – י11 • סיגל רווח – ט2 • אורלי בקל – יא3 • אפרת בר-און – יא8 • יפעת רון – י1 • יעל שם טוב – יב3 • איתן סלע – יא10 • שימי חכמון – יא2 • גיא קוניק – י2 • אבנר לושי – ט9( נציג(, יא7( אורח( • לאה חזות – יב7 • נחום כהן – יב5 • לימור אביטל – יב11 • נורית נבות – יב4 • נועה אגמון – יא7 • חזי בן-אברהם – יא5 • ורד וינשטוק – יב10 • חגית זהבי – ט9
לא נמצאו תמונות

פרוטוקול ישיבת ועד הורים מרכזי מיום 18.6.19 – בית ספר תיכון אהל שם

 

לימור פותחת את הישיבה ומציינת שזו הישיבה האחרונה לשנה זו ומציגה את הלו"ז לישיבה.

 

מנהל בית הספר (ישראל) מעדכן במספר נושאים:

-          בהיקשר למקרה שפורסם אתמול ביחס לחשד למקרה אונס במוסד לימודי על ידי עובד אחזקה/ניקיון שהועסק בבית הספר, כל עובדי בית הספר נבדקו כנדרש במסגרת בדיקת עבר והעבר שלהם נמצא תקין. 

-          בנושא חינוך תעבורתי הכיוון להכניס לימודי תיאוריה והתנהגות בכביש. שעה שבועית במערכת. רוצה להכניס בכיתה י' לימודי תיאוריה למערכת. המורה מלי שטיינמן שלימדה תעבורה חלתה. לכן קיימת בעיה להתחיל בשנה הבאה כי תידרך שנת מעבר. בשנה שלאחר מכן יתחילו לימודי חינוך תעבורתי (שהיינו לא בשנה הבאה בעוד שנתיים).

-          טקס קבלת תעודת זהות – בעבר היה מתקיים טקס כזה בבית הספר. טקס מכובד במרכז רבין. השנה בשכבת י י  בפגישה היור ונציגי השכבה עם הנהלה יצרו  טקס אלטרנטיבי לת.ז דיגיטליות ואנחנו מתכוונים גם בעתיד לעשות זאת.

-          כיתות ט' – ניתן צ'ופר לשכבת ט' במהלך הטיול השנתי. מסיבה בראש הניקרה. היה מוצלח.

-          הגעה ללימודים במכנסים קצרות – בשנה הבאה תותר הגעה במכנסים קצרות. עם זאת מובן שהלבוש יהיה הולם ולא תותר הגעה במכנסונים קצרצרים מידי שאינם הולמים. תצא הודעה בנושא בתחילת שנה הבאה.

-          אירעו שני מקרי ונדליזם בבית הספר. מידי פעם יש בעיות של חיבורי כבלים וכד' וזה מכוסה ואנחנו מחליפים אבל פה המדובר בשני מקרים משמעותיים שגוזלים תקציב ובמקום שנשקיע את התקציב בדברים נדרשים אנחנו נאלצים לתקן את המפגעים שנוצרו בשל הוונדליזם. המקרים עליהם אני מדבר הם על שבירת חלון ועל הוצאת דלת מהצירים. התקיים דיון מי הגורם שצריך לשלם ואם נכון שהכיתה שבה התרחש הוונדליזם היא שתישא בעלויות. לא בטוח שזו הדרך אולם חשוב להעביר מסר לילדים שמעשי וונדליזם לא יתקבלו בשוויון נפש. אין תקציב מיותר. מאחר וכבר יוצאים לחופשה הודעה על כך תצא בתחילת השנה הבאה.

-          משלוחי מנות לחטיבת הצנחנים – רמת גן אימצה את חטיבת הצנחנים וכל שנה בסביבות נובמבר כיתות י"ב יוצאות לפעילות עם הצנחנים. אהל שם שולח כל שנה בפברואר משלוחי מנות. ההיענות מאוד דלה וצריך לשנות זאת. הוחלט שיש לוודא העברת המסר במועד שבו יש להביא משלוח גם באופן ישיר לכל ההורים. שנה הבאה הדבר יתבצע עם יותר שיתוף פעולה בין בית הספר הועד ומועצת התלמידים על מנת שזה יהיה יותר מכבד.

-          שנה הבאה עוברים ל"סמארט סקול" במקום לעבוד עם ה"משוב". ישראל שיתף שההתנסות האישית שלו עם המשוב היתה בעייתית. לקח לו הרבה זמן להכניס ציונים. זה לא היה סביר מבחינת לוחות זמנים. ה"משוב" עובדת עם "שחף". תוכנת ה"סמארט סקול" עובדת עם מערכת הודעות אחרת שנקראת תלמ"ש. היום קיים בגלל זה קושי בסינכרון לגבי שינויי מערכת. המעבר יהפוך את הדברים ליותר פשוטים טכנולוגית וגם מבחינת האופרציה.

אני רוצה להודות לקרן ולעינב שנמצאות בקשר עם ההורים החדשים של כיתות ט'. זה מכוונה טובה אבל לעיתים מעמיס. אני מבקש שיהיה רק איש קשר אחד. הוקמה קבוצת וואטסאפ  והיו הרבה שאלות. הלינק לקבוצת הוואטסאפ הופץ בבתי הספר ומסתבר שבקבוצה היו גם תלמידים (כעת יצאו מהקבוצה כנראה). כיום יש 170 הורים בקבוצת הוואטסאפ. נציגי ההורים טוענים שזה עובד כעקרון טוב. קרן שניידר תהיה אשת הקשר היחידה ביחס לקבוצה ותיקח אחריות בנושא.   

-          שיפוצים וצרכים – בעקבות ביקור ראש העיר ביום המורה בבית הספר. הועברה רשימת צרכים והתקיימה פגישה בעירייה בנושא. סוכם בפגישה על העברת סך של 2.5 מיליון ₪ בשנים 2020-2021. כמו כן יהיה שיפוץ בקיץ שיסתיים כנראה אחרי סוכות. השיפוץ יתמקד בחדר המורים. חדר המורים יעבור זמנית לחדרים אחרים. בגלל מגבלות תקציביות כרגע נתחיל בפירוק ושינוי המבנה פיזית. יהיו עוד שירותים מונגשים. חזי העיר בנושא הזה כי היה ראוי שהכספים ינותבו במסגרת השיפוץ לטובת הגדלת הכיתות. התלמידים לומדים בצפיפות ויש כיתות שהמבנה שלהם מקשה על הלמידה (מבנה מלבני ארוך). ישראל אמר שישופצו גם כיתות. לאט לאט. קומה קומה.

-          יקום בית ספר נוסף שצפוי לפעול באזור רמת אפעל. בעקבות זה בית ספר בליך צפוי להפוך לבית ספר קטן יותר. אזורי הרישום ישתנו. מבתי ספר חשמונאים והמתמיד מגיעים הרבה תלמידים לאהל שם כנראה בשנה הבאה. כנראה רק כארבעה ילדים הולכים לקלעי. ממרום נווה הולכים בעיקר לבליך. לשנה הבאה נרשמו 385 תלמידים סה"כ. בודקים לגבי כיתת ספורט (רק כדוריד).

 

יו"ר הועד (לימור) מעדכנת:

-          ביחס לוועדת י"ב נעשו 4 שינויים מהותיים השנה. ביום שישי האחרון נעשתה חפיפה מסודרת לנציגי השכבה הבאה. הועדה התחילה בשנה שעברה לפעול לפני תחילת השנה וזה היה מוצלח. כמו כן צורפו נציגים של כל אחת מ-12 הכיתות לוועדה. בוצעה הפרדה בין הטקסים כך שטקס המלגות וההצטיינות ואירוע טקס הסיום  השכבתי התקיימו בנפרד והאירועים היו פחות עמוסים ומייגעים. גם הגורמים שנותנים את המלגות היו מרוצים. כשזה היה יחד לא היו מרוצים בגלל חוסר סבלנות ובלאגן שנוצר. הפעם היה ומכובד. יש עדיין להדק ולדייק את ההכנה בהיבטים מסוימים אבל בעקרון ההפרדה היא נכונה. כל המידע יועבר באופן מסודר לנציגי כיתות יב של השנה הבאה. העלות  טקס יב השנה היתה 80,000 ₪. אומנם היו ויתורים פה ושם כדי לעמוד בתקציב. אחד הויתורים שהוזמן מסך אחד ולא שלוש כמו בעבר. קיימות עלויות של תחזוקה, מהנדס חשמל, ויש לתאם מול כל הגורמים כמו גם מול המנהל, מנהל השכבה ועוד. יש להדק את הדברים גם בהיקשר זה. הטקס היה השנה ברמה גבוהה וכדאי לאמץ את המתווה. אני מודה לחברי הועדה על פעילותם בנושא.

לאה חזות: הטקס היה מושלם. אבל אני רוצה לציין שלפני 5 שנים היה יותר מוצלח. לא מבחינת המופע אלא מבחינת סיום הטקס. כי כל הילדים עלו על הבמה והשתתפו. היה רצון גם השנה להיות על הבמה אולם בגלל מקרה "אלעד" שהיה אמור להגיע בכסא גלגלים העיריה לא אישרה העלאה של בוגרים לבמה.

רונית חוגי: אכן היה קצת בלאגן  בגלל הצילומים בטקס.

ישראל: היתה לזה סיבה. יום לפני הטקס הודיעו שאלעד, הילד שנפצע, יגיע לטקס. לא התכוננו לכך ולא רצינו שכולם יעלו והוא לא. חששנו מנפילה. לא רצינו להסתכן. לכן הוחלט שכולם לא יעלו ונוצרה בעיה. היה קושי לצלם כי התאורה כוונה לבמה. בסוף הוא גם לא הגיע. לא צפינו את השינויים של הרגע האחרון. להבא ננסה להנגיש.

-          לימור  היו"ר ממשיכה.,ועדת מכרזים: אנחנו במגעים עם חברות. חד הסעים וטיולים  מתבצע משא ומתן. חיובי ותקין

-          ועדת כספים: מתוכננת ישיבה ליולי. נסגור את השנה  ולא נשאיר פתוח.

-     ביחס לשנה הבאה צריך זרקור ולשים דגש לגבי מגמות ולדייק יותר ביחס למכרזים ופעילויות.
לאה חזות: ממליצה שנה הבאה להתייחס מתחילת השנה לנושא התיגבורים. לתכנן מראש.

-          לימור מודה להורים, לישראל ולצוות ההנהלה על שיתוף הפעולה. היא משתפת בחזון של הלימוד של הנושאים צעד אחר צעד והרצון לבוא בגישה חיובית, בטוב. וגם שההורים שפועלים בועד יבואו בגישה חיובית. למען הילדים ומתוך רצון לקדם אותם. בהתחלה הגלגלים חרקו אבל לאט לאט התחילו לעבוד יותר ויותר חלק ויותר מהר. היו מאות הודעות ובעיות שונות והשתדלתי לתת מענה לכולם. התפקיד של יו"ד הועד דורש ,רצון טוב ועבודה בשיתוף פעולה עם ההנהלה. אהל שם הוא בית ספר מרשים עם הנהלה מצוינת ומורים טובים. יש בעיות אבל ניתן לפתור את הדברים בשיח כמעט תמיד.

ביחס לפעילות ועדת כספים   הפעילות המתוקתקת, המסודרת והמדויקת. היה תוצאה של שיתוף פעולה טוב של בית הספר וההורים בשקיפות. תודה למנהל בית הספר שבתחילה קיבל אותי בהססנות אבל פתח את הדלת, ענה בכל שעה והיה קשוב כמעט לכל נושא.

 

מנהל בית ספר (ישראל): עבודה נכונה עם ההורים מבוססת על אמון. כדי שמנהל בית ספר ירגיש בטוח לפתוח ולשתף הוא צריך לדעת שיש דיסקרטיות ואפשר למצוא פתרונות בלי להכניס את המערכת למשבר. התחושה היתה של שותפות לדרך ורצון לפעול לטובת התלמידים ובית הספר. בהתחלה חששתי כי נכנסתי לבית ספר שהיה במשבר גדול ביחס ליחסי הורים-מורים. גם עם חגית ונחום היתה הססנות בהתחלה אבל עבדנו בשיתוף פעולה. העבודה הפורה היא גם הרבה בזכות לימור. הרגשתי שהשיחות כנות ויש אמירה שהפעילות היא למען טובת בית הספר. זה בא לידי ביטוי בעשייה. העבודה עם לימור עשתה טוב ליחסי האמון בין הצדדים ולבית הספר ופתרה סכסוכים רבים. היו מורים שחששו אך למדו לעבוד יחד ועכשיו שמחים לשתף פעולה. תודות לאישיות שלה.  

 

חוגגים ללימור יום הולדת וחברי הועד מודים ללימור. לימור מודה לחברי הועד ולסגניה נחום וחגית שהיו איתה לאורך כל הדרך. לימור רואה את חגית כממשיכת הדרך בהתנדבות בועד כאחת שיודעת לאן ראוי להתקדם ומה השאיפות להמשך. נחום הינו אדם ערכי וביצע חשיבה משותפת עימי פורש כי ילדו סיים . לימור מודה גם לחזי ,רותי, לטלי, למירב, לאורלי, לחנה, ללאה, ליפעת ולשימי ועוד הורים. ולכולם. לימור רשמית יו"ר הועד עד אוקטובר שיתמנה ועד ויו"ר ועד חדש/ה. אבל מונתה ועדת בחירות – רותי, יעל וגלי. הן יופעלו לאחר בחירת הועדים בכיתות בתחילת השנה הבאה.  

לאה חזות: מודה על שנה נפלאה. לימור היית מדהימה וענית לכולם.

חגית: טקס חלוקת תעודות בגרות שמתקיים שנה אחרי התיכון דורש חשיבה. התקשרות עם נציגות השנה הקודמת זה בעיה. צריך לדאוג מראש לתקציב לכך ולידע מראש. לשמור על קבוצת ווטסאפ או דרך התקשרות לצורך תיאום והודעות ביחס לטקס כי החבר'ה בצבא.

ביחס לתשלומי הורים, זה צריך להיות לצורך הקצפת והדובדבנים. דברים שאי אפשר לקבל ממשרד החינוך.

לאה: בשנה הבאה נכון לברך את נציגי הועדים של הכיתות גם בטקס הסיום.

ישראל מסיים בחגיגיות את ישיבת הועד האחרונה לשנה זו בחלוקת פרח בתודה לכל נציג מפעילי הועד על תרומתם.

 

 

 

רשימת משתתפים:

 

-          לימור אביטל, יב 11

-          אורלי שמיע, ט 7

-          רויטל ברששת, י 5

-          תמי רוסו לייזרוביץ יב 9

-          יעל ששון יא 5

-          פזית חייק יא 9

-          מירב זמיר יא 12

-          סיגל רווח ט 2

-          רונית חוגי יב 8

-          איריס שפר יב 8

-          שימי חכמון יא 2

-          חזי בן אברהם יא 5

-          חנה רייך י 7

-          יפעת רון י 1

-          יעל שם טוב יב 3

-          עינב דלח י 4

-          קרן שניידר ט 9

-          יפעת כץ אלוני יא 11

-          רותי מוסקוביץ ט 3

-          אביבית כהן ט 5

-          טלי שמש יב 6

-          לאה חזות יב 7

-          נירית נבות יב 4

-          דפנה רורמן יא 4

-          חגית זהבי ט 6

 

 

 

פרוטוקול ישיבת הועד מיום 30.4.19:

יו"ר ועד ההורים פותחת את הישיבה הרביעית במספר .מנהל בית הספר יעדכן בענייינים השונים .

המנהל דיווח ביחס לרישום לבית הספר כי נעשה שיווק מסיבי יותר מבשנה שעברה. נרשמו 30 תלמידים יותר מבשנה שעברה. צפויות כנראה להיפתח בשנה הבאה 10 כיתות ט' כולל כיתת חינוך מיוחד. קיימת אפשרות שעם הערעורים תיפתח כיתה נוספת.

יעל שם טוב העלתה את בעיית ההופעות של מגמת תיאטרון שקיימת מחשבה לצמצם אותם. לעמדתה אם המגמה מעלה הצגה תלמידי בית הספר צריכים לראות אותה. הפקות זה פן אומנותי וחשוב שכולם יראו, יתוודעו לפעילות המגמה ויעודדו.

המנהל: יש 6 הופעות של מגמת תאטרון (הפקות), 2 בכל שכבה. השאיפה היא שכל ילד יצפה בשלוש הפקות.יש דין ודברים ביני לבין מנהל המגמה . גם בעקבות השיחה של לימור אביטל עימי בנושא.

המנהל דיווח שהניסיון לשינוי המבנה של הטיולים השנתיים לא צלח. הכוונה לשינוי שנעשה השנה מבחינת מספר הימים של הטיול. הטיולים הוארכו באותה עלות ובפועל יצאו לטיולים השנתיים 100 תלמידים פחות מבשנה שעברה. כאשר הטיולים התארכו התלמידים לא הגיעו. השנה ט' יצאו ליומיים, וכיתות י-יב יצאו לשלושה ימים. בשנה הבאה יתבצע כתוצאה מכך שינוי. כיתות ט'-י' ייצאו ליומיים וכיתות יא'-יב' יצאו לשלושה ימים. ז

חגית זהבי סיפרה על שני אירועים מוצלחים ומעניינים – שולחנות עגולים בכיתות ט' ומפגש מחשבת ישראל –  בית מדרש

 

לימור אביטל מדווחת :

ועדת מכרזים  לעניין ההסעות והטיולים כי עד 15.5.19 יישלחו ההצעות לועדת המכרזים. חזי מכין את החומר הגולמי באופן מסודר.

 

 חגית זהבי :עודפי צבירה מהשנה שעברה יישמשו, לאחר קבלת הסכמת ההורים, לרכישת מתקני ספורט בחצר. הובהר כי הדבר נעשה באופן מסודר תוך התייעצות עם נציגות ההורים ומשאל שנערך. המדובר בסכום של 70 ₪ לכל הורה.

ועדת כספים  לימור מעדכנת , כי התקיימה ישיבה בחודש אפריל. חנה רייך עשתה עבודה מאומצת ואיכותית כך גם חגית זהבי שהכינה אתאקסל ההורים בצורה מבריקה ממש . חזי מוסיף ,עברו על הפרשי התשלומים בכל מגמה. אין טכ"מ השנה.

תוך שלושה שבועות יועברו כל הנתונים ביחס להסעות.  ששיתוף הפעולה ומבנה הוועדות עובדים טוב.

מירב זמיר: העלתה את נושא ההעדרויות של מורים (הועלה שמו של המורה ארז). המנהל הבהיר שהנושא נבדק ומה שנאמר לא לגמרי מדויק. יש קושי ביחס לימי רביעי שנמצא בטיפול. נאמר שיש גם מורה נוסף שמי שקצת מתקשה לא מצליח לתפקד בכיתה ולא זוכה לסיוע. תהיה ישיבה  / שיחה בנושא עם ישראל בפורום מצומצם.

 

לאה חזות העלתה את נושא התגבורת באנגלית ובמתמטיקה. היתה תגבורת של שעתיים לאור לחץ אבל זה מלא ויש ביקוש רב. העלות היא 200 ₪ על תרגול של 3 שעות. בבית הספר אין לעמדתה מספיק תרגולים ולפני כשנתיים היו תרגולים וזה היה מוצלח. זה מקל על ההורים כספית.

המנהל אמר שיש תגבורים הכוללים גם תשלום. פנו אליי לגבי תגבורים בפסח. במתמטיקה ופיסיקה. כיתות י'-יב'. התיגבורים בוצעו למרות שיש כאן צד נוסף והוא שהתלמידים לא מגיעים לשיעורים ואז מסתמכים על התגבורים. המורים מראים לי נוכחות בשיעורים הרגילים ועולה שילדים מרשים לעצמם לא להגיע לשיעורים. יש תלמידים שאפילו במתכונת נסעו לחו"ל. זה לא מעודד את המורים להיות בעלי רצון רב לעשות תיגבורים.

לטענה שהמבחנים ברמה יותר גבוהה מהלימוד בכיתה אמר המנהל כי הנושא נבדק וזה לא נכון.

 

לימור ציינה שפנו אליה  משכבת יא לעניין מדעי המחשב. לעניין הצפיפות של המבחנים בשכבת יא. לתלמידי מגמת מדעי המחשב

יפעת: משרד החינוך קבע את המבחנים במדעי המחשב, מתמטיקה ופיזיקה בסמוך. באמצע נוספת מתכונת בהיסטוריה שאליה צריכים ללמוד חומר רב.

נאמר שפנו נלמידים לדחיית המתכונת ל- 11.6 אולם זה לא נותן הרבה זמן למורים לבדיקת המבחנים ויש 40 תלמידים לכל מורה. מאחר ו5 ימים לפני הבגרות לכל המאוחר צריך להעביר את הציונים. זה נותן פחות משבוע לבדוק ולהעביר ציונים. המנהל עידכן שמנסים למצוא פתרון . יפעת הביעה חשש שתלמידי מדעי המחשב יגיעו לא מוכנים למתכונת בהיסטוריה. ישראל אמר שהתלמידים לא ייפגעו והוא מנסה למצוא פתרון הולם.

 

ישראל עידכן על בעיה שהיתה במבחן באנגלית בשכבת ט' כאשר מכיתה שעשתה את המבחן קודם מיתר השכבה בשל פעילות חוץ ביתסיפרית אליה יצאה ולמרות שהבטיחו לא להעביר לכיתות האחרות – הועבר הנוסח לכיתות אחרות. הנושא בבירור אבל לאור העובדה שהנושא התגלה הועבר נוסח מבחן אחר.

 

לאה חזות עידכנה שנפגשה עם סגן ראש העיר.

הועלה גם נושא המבחן בעל פה באנגלית ונשאל מדוע הציונים לא עודכנו בזמן אמת. רק באוגוסט מעלים את הציונים למרות שהם ידועים קודם לכן. התלמידים רוצים לדעת איפה הם עומדים.

המנהל אמר שאינו מכיר את הנושא ויבדוק מדוע זה לא מעודכן במחשב.

לאה חזות אמרה שהיועצת לא חזרה אליה ביחס למשפחות שחייבים כסף. לועד כיתה  הוסבר לה שהנושא בעל רגישות .

 

 

 

לאה שאלה מדוע לא ניתן לשפר את שאלון המבחן בספרות אנגלית.

המנהל הסביר שקיימת אפשרות לשפר והוא גם הוציא חוזר בנושא. יש מסמך שנמצא באתר בית הספר. אבל אין לזה תחולה רטרואקטיבית שנים. אין שינוי מדיניות רטרואקטיבית אלה ממועד שינוי המדיניות על ידי ישראל.

 

לימור אביטל  ציינה כי באשר לועדת יב' חשוב לציין כי הפורמט של 12 נציגים – נציג מכל כיתה – הוא מוצלח. דנו בנושא הנשף, הפקת טקס יב' ומסיבת יב'. קיים שינוי פורמט ויהיה בפעם ראשונה טקס מלגות נפרד. העירייה הסכימה. יהיו מלגות עירייה ומלגות פרטיות. חגית ציינה שזה יהיה פחות מייגע מבעבר.וגם יש התכנסות לתקציב ללא חריגה.

 

המנהל מעדכן באשר למשלחת לבית ספר דה-טולנו של כיתות י' של שנה הבאה. פנו 45 תלמידים, יש 20 מועמדים כעת ומתוכם ייבחרו 15-17 תלמידים משכבת ט' שעברו ראיונות ושאלונים. בקרוב יידעו מי התלמידים שנבחרו.   

 

לאה חזרה וביקשה להעלות את נושא התגבורים. שייעשה כמו שנעשה בכימיה. תיגבורים מראש. לא ברגע האחרון.

אורלי החמיאה למורה לפיזיקה ל-5 יח'. מיכאל. טענה כי הוא מלמד טוב וקיימת שביעות רצון רבה.

לימור: יש לי בעיה עם המועד של הישיבה הבאה שנקבעה ל- 2.6.19. הישיבה הבאה תיערך ביום 18.6.19 במקום. בישיבה נסביר לגבי צפי לשנה הבאה ולעניין בחירת ועד מוסדי. אני מסיימת את התפקיד בתחילת השנה הבאה. ועדת יב יכולה להתחיל לעבוד לפני תחילת בחירת הועד כפי שהיה השנה. תעשה חפיפה מסודרת.

אני רוצה לציין  לטובה שהייתה 70%-80% נוכחות בישיבות בשנתיים שכיהנתי. מקווה שגם בישיבות  הבאות ובשנים הבאות ה תהיה נוכחות ,מעורבות כזו ושיתוף פעולה פורה .

הישיבה ננעלת .

 

משתתפים בישיבת הועד מיום 30.4.19:           

לימור אביטל, יב 11

חגית זהבי – ט 6

חנה רייך – י 7

יעל שם טוב – יב 3

לאה חזות – יב 7

סיגל רווח – ט 2

מירב אנגלנדר (מחליפה) – יב 10

מרים טרסיוק – ט 4

איריס שפר – יב 8

אורלי בקל – יא 3

מירב זמיר – יא 12

יפעת כץ אלוני – יא 11

אורלי שמיע – ט 7

חזי בן אברהם – יא 5

שימי חכמון – יא 8

נירית נבות – יב 4

טלי שמש – יב 6 + ט 9

דפנה רורמן – יא 4


   


האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים