ישיבת ועד מוסדי מה 20.2.19


פרוטוקול ישיבת ועדת בית ספרי בתיכון אל שם מיום

17/12/18

 

(רשימת נציגי הכיתות שהשתתפו בישיבה מצורפת כנספח בסוף הפרוטוקול)

 בפתח הישיבה ציינה יו"ר הועד, לימור אביטל, את הלו"ז לישיבה.

ניתנו תעודות הכרה להורים על תרומה מיוחדת. תעודות הוקרה ניתנו למרינה פייביש, למאיה בוארן, לרשל בכור, לגלית חפץ ולאיריס גרצמן. –

נושא הכושר הקרבי – נמסר כי קיימים מגעים עם קאנטרי המרגנית לצורך הקמת תוכנית אימונים שתסייע בהכנת התלמידים/ות שמעוניינים להתגייס ליחידות קרביות בצה"ל. פרטים יועברו בהמשך.

דיווח של המנהל ישראל וילוז'ני: - המנהל מסר את תודתו להורים על ארגון יום המורה. עדכן שהלו"ז המתוכנן הוא ארוחת צהרים קלה, מועצת התלמידים  וועד הורים יברכו, תוגש מתנה ויהיה גם ביקור של ראש העיר.

המנהל עדכן כי מידע ולינק לתשלום ביחס לתשלומי ההורים הועברו להורים. לגבי העלויות ביחס למגמות טרם סוכם סופית

ביום 18.12.31 יתקיים המכרז ביחס לנסיעה לפולין. יש ארבע חברות שצפויות להגיע. יש מורכבות בגלל שרק בספטמבר 2019 יובהרו תנאי המכרז על ידי משרד החינוך. ייתכן שמשרד החינוך לא יישא בעלויות המדריכים והמורים המלווים כפי שהיה עד היום.  

 עזיבת מורים - בתחום פיזיקה עזב המורה עופר בקר בגלל שהוצע לו להיות רכז מקצוע בבית ספר אחר ובתחום מתמטיקה יצאה המורה הדס וקס לחופשת לידה וקיים קושי למצוא מחליפים מתאימים )ההורים העלו את הנושא של חמד"ה ושל גוונים אולם הפתרונות האלה נדחו כלא רלוונטיים(.

דיון בנושא לימודי המתמטיקה בבית הספר: - אבנר לושי: קיימת תופעה של ציונים נמוכים מאוד ברמה של 50-40 בחמש יחידות. קיימת מצוקה. זה למרות ההשקעה הרבה של התלמידים והלימוד אצל מורים פרטיים. – יפעת רון: במבחן רמת הקושי גבוהה משל הרמה הנלמדת בכיתה בשוטף וגם אין זמן ללמד בכיתה. - שמעון חכמון: בשיחה עם סגנית בית הספר ועם רכזת המתמטיקה של שכבת י"א בה העלנו את הקשיים בתחום המתמטיקה מטען שהרמה של התלמידים נמוכה יותר מבעבר ומי שלא מתאים שיירד מ-5 יח' ל- 4 יח'. הובהר שההורים כועסים כי הם משלמים על שיעורים פרטיים אולם המרכזת אמרה שהיא לא רוצה להוריד את הרמה בחמש יחידות. סוכם ששאלה במבחן שהייתה בעייתית תבוטל ותינתן שאלה חלופית בנושא סדרות. – אורלי: יש בעיה של פעילויות מרובות. בשבוע של המבחן הפסידו הרבה שעות בגלל פעילויות שונות. - נירית: קיים לחץ ללכת לחמש יחידות. יש שם יותר מידי תלמידים ולא כולם באמת מסוגלים להתמודד עם הרמה. - איתן: יש יציאות רבות מבית ספר על חשבון הלימודים. יש בעיה עם היציאה לצו גיוס, יש להזיז את המתכונת. - יפעת: המבחן היה קשה גם בשכבת י'. בכלל לא ברמה שנלמדת בכיתה. והערה הזאת רלוונטית לא רק לחמש יחידות. מחר יש פגישה בנושא זה. - אפרת: רב הילדים בחמש יחידות בשכבת יא עומדים על נכשל. חוץ ממועד ב' אין אפשרות לשפר את הציון. –

אורלי: הבן שלי עבר ל-4 יחידות למרות שהוא תמיד טוב ולומד בגלל שהמבחן לא תואם את מה שנלמד בכיתה מבחינת הרמה וזה מה שהוביל לכך שירד. יש בעיה עם שיעורים פרטניים. –

רותי: גם בכיתה ט' קיימת בעיה. ציונים כמו 25 ,27. - דפנה: אפילו בכיתות המחוננים ששם יש ילדים שמתאימים לחמש יחידות קיימת בעיה. יש קשיים. ביחס לפעילויות החברתיות אני בעד אבל לפעמים המועד בעייתי וצריך לבדוק אם מוצדק לצאת בכל מקרה. 

ורד: אני משכבת יב' וגם מכירה את הבעיה. אולי ניתן לבחון אפשרות של שיעורי תיגבור. - לאה: יתלמיד שיודע את החומר פיקס לבחינה ובסוף מקבל 37 .אם המדובר בילדים נבונים אולי קיימת בעיה במבחן. יוצא שהמגן נמוך מהבגרות. זה קרה עם הבן הגדול שלי. כשאתה מתחיל עם ציון נמוך זה פוגע לך בציון המגן.

לסיכום נושא הקשיים בלימודי המתמטיקה, יו"ר הועד מונה את הבעיות בנושא זה: •

 . • פער בין הרמה של השיעורים ושיעורי הבית והמבחן. • הפסד שיעורים. • ביטולי שיעורים ,סיוע עם פרטני ותגבורים. • לוחות הזמנים במבחן. • הזזת המתכונת. נאמר שהבעיה חוצת שכבות ויו"ר הועד פונה למנהל לצורך התייחסותו מה ניתן לעשות עבור מי שרוצה ללמוד בחמש יחידות ולהצליח ?

תגובת המנהל: אנחנו נבדוק את הדברים. יש לנו אינטרס שיהיו תלמידים של חמש יחידות. אנחנו בתוכנית של 5 יח' של משרד החינוך. כעובדה ציון ההגשה )מדגיש שההגדרה כיום היא לא ציון מגן אלא ציון הגשה( כממוצע גבוה מציוני הבגרות כממוצע. הציונים אינם מופרכים. לא תמיד מצליחים להתמודד בתיכון וזה שאחר כך מישהו מוציא אחרי הצבא 100 בבגרות וקודם היה לו ציון נמוך בתיכון לא אומר בהכרח שהבעיה היא בבית ספר. הורים ציינו כי לא כל מורה מלמד את החומר באותו קצב ולכן יש הבדלים בהספק והבחינה היא זהה וכן ביקשו שייעשה מועד ב' כאשר החומר עוד "טרי בראש".

המנהל הבטיח שדברים ייבדקו ואמר שהוא לא בטוח שמועד ב' ישר אחרי מועד א' זה טוב. ייבחן את האפשרות לשני מועדי ב'.

המנהל ציין כי בעקבות פנייה של יו"ר הועד )וגם חשב על כל קודם( מארגנים הרצאות להורים. מתבצע פיילוט בנושא ההרצאה הראשונה צפויה להיות מאת ד"ר יוסף ברנע בנושא "ציונות ואיך הגענו עד הלום".

יו"ר הועד, לימור, ציינה שיש פניות מילדים עם יותר מילד אחד באשר להנחה בתשלום כספי הורים וכן ביחס לסכום הגבוה יותר במגמות הייחודיות ומנהל בית הספר, ישראל, אמר שיבדוק האם לפי חוזר מנכ"ל או בדרך אחרת קיימת אפשרות להנחות כלשהן.

דיווחי ועדות: ועדת כספים  

חזי: בוחנים בימים אלה את נתונים השנה שעברה. בשבועות הקרובים ייערכו ישיבות עם הנהלת החשבונות בבית הספר. בוחנים את נושא עלויות ההגברה )רכישה למול תשלום פר חודש(.

בעניין הלהקה של בית ספר יש עלויות ואלה נבחנות כאשר הנהלת בית הספר עם הפנים לוועד וקיים שיתוף פעולה.

חגית : הוצג בישיבה דו"ח אקסל ביחס לכספי ההורים אשל מיועדים לתרבות והעשרה. הובהר כי לבית הספר אין מקורות תקציביים לצורך כך ולכן עובדים מול הרשות המקומית בעניין זה.

 

ועדת מכרזים : איתן, שימי וגיא

 איתן: עובדים על הכנת המכרז בעניין המסע לפולין. רצינו להתחיל להיערך בקיץ אבל היו אילוצים. ב- 18.12.31 נשב עם החברות שמגישות את ההצעות כפי שנאמר

ועדת י"ב  נציגי כל כיתות י"ב

 נחום: כלקח משנים קודמות אנו פועלים באמצעות נציגי 12 הכיתות בשכבה על מנת שקולם של כולם יישמע.  הועדה התכנסה ועל הפרק הנושאים של הנשף, מסיבת סיום והמסיבות הכיתתיות. שנה שעברה העלות של הטקס היתה בסך כולל של 120000 ₪ כאשר שכר המפיק היה 85000 ש"ח.

לימור: האורך של הטקס היה מתיש. קיימת הצעת מחיר לגבי המפיק לסך של 56000 ₪ כולל מע"מ והכוונה להתקשר השנה עם מפיק בסכום פחות משמעותית מבשנה שעברה. יהיו נאומים קצרים ומופע אומנותי ,אנחנו מובילים מהלך של הפרדת טקסים: טקס מלגות , טקס יב  ההחלטה התקבלה בתמיכה של 9 מתוך 12 חברי הועדה. מוצע שנציגים מכיתות י"א יתלוו לתהליך כדי שיהיו בקיאים לקראת שנה הבאה.

בנושא יום המורה: ביחס ללו"ז ביום המורה, לאחר שלאה חזות ציינה שניסתה לקדם הזמנה של ראש העיר ליום המורה והוא יגיע וייתכן שאף שיערוך סיור בבית הספר עלה לדיון נושא הזמנתו על ידה. חלק מהנוכחים סברו כי אין זה נכון לקיים את המפגש/סיור במועד הזה ושזה לא לטובת בית הספר והביעו חוסר שביעות רצון שהיוזמה להזמינו היתה פעולה של נציגה בודדת ולא של יו"ר הועד. הוער כי לא ניתן/ראוי לשנות את מה שתואם אבל להבא ראוי שהדברים יעשו באופן אחר וככל הניתן נכון יהיה לתאם מועד נוסף באמצעות יו"ר הועד.

סינייה: בעקבות בקשה של היו"ר ,כתבה ותשיר ברכה ליום המורה. זו הפתעה למורים.

רותי: ציינה לטובה את פרויקט 48 שעות של מגמת התיאטרון בבית הספר. שיתוף הפעולה של המגמה בכל השכבות ובה ביקורת הומוריסטית הוביל לתוצאה מוצלחת ויובל ששון ניצח על הפרויקט היטב.

יו"ר הועד ציינה כי נקבעו כבר מועדים לשלוש ישיבות הועד המוסדי בהמשך השנה.

בשעה  20:00 20/2 ,30/4 , 3/6

 לילה טוב ישיבה ננעלת.

 נספח - רשימת נציגי הכיתות שהשתתפו בישיבה:

אורלי שמיע – ט7 • יפעת כץ אלוני – יא11 • רויטל ברששת – י5 • רננה רייך - י7 • גאולה זיידמן – יב2 • מרים טרסיוק – ט4 • איריס ברק – ט3 • רותי מוסקוביץ – ט3 • מיכאלה לוי אזולאי – י11 • סיגל רווח – ט2 • אורלי בקל – יא3 • אפרת בר-און – יא8 • יפעת רון – י1 • יעל שם טוב – יב3 • איתן סלע – יא10 • שימי חכמון – יא2 • גיא קוניק – י2 • אבנר לושי – ט9( נציג(, יא7( אורח( • לאה חזות – יב7 • נחום כהן – יב5 • לימור אביטל – יב11 • נורית נבות – יב4 • נועה אגמון – יא7 • חזי בן-אברהם – יא5 • ורד וינשטוק – יב10 • חגית זהבי – ט9לא נמצאו תמונות

   


האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים