ישיבת ועד מוסדי מה 20.2.19


פרוטוקול ישיבת ועד מוסדי מיום 15.10.18 – תיכון אוהל שם*

הישיבה החלה בשעה 20:10.

 

הישיבה התנהל בהתאם לשלבי הליך ישיבת הבחירות אשר בנספח ב' ל"תקנון ועד הורים מוסדי בית ספר תיכון "אהל שם"".

 

נוכחים: נציגי הועדים הכיתתיים לועד המוסדי לפי רשימה מצורפת (מתוך 45 נציגי הכיתות 9 נציגים היו חסרים) חברות ועדת הבחירות (מאיה אברמסקי, יעל ששון, גלי לוי) ומנהל בית הספר ישראל וילוז'ני.

 

-          נאמרו מילות פתיחה קצרות של מנהל בית הספר.

 

-          נאמרו דברי פתיחה של ועדת הבחירות ובכלל זה דגשים לעניין כשירות להתמנות לועד ולתפקיד יו"ר הועד.

 

-          התבצע הליך בחירה ליו"ר הועד שבחילתו ניתנו לכל אחת משתי המועמדות (קרן שניידר ולימור אביטל) 5 דקות להצגה עצמית. בבחירות החשאיות שתוצאותיהם נבדקו בפורום כל נציגי הועד בישיבה לימור אביטל נבחרה לתפקיד יו"ר הועד וזכתה ב- 28 קולות. קרן שניידר זכתה ב- 7 קולות ובנוסף היה פתק ריק אחד.

 

-          לאחר הבחירה לתפקיד יו"ר הועד יצאו מישיבה 3 נציגי ועד כיתתי בשל אילוצים (נציגי כיתות ט'1, יב'4, יב'2).

 

-          יו"ר הועד דיברה בקצרה והודתה לנוכחים על הבחירה בה.

   

-          בהמשך לבחירת יו"ר הועד התבצעו בפרוצדורה הקבועה בתקנון גם בחירות לתפקידי סגני יו"ר הועד וגזבר בועד. לתפקידי סגנים התמודדו נחום כהן, חגית זהבי וגיא קוניק. במסגרת ספירת הקולות עלה כי נחום כהן קיבל 31 מהקולות, חגית זהבי קיבלה 24 קולות וגיא קוניק קיבל 10 קולות. לפיכך נחום כהן וחגית זהבי נבחרו לסגני יו"ר הועד. לתפקיד גזבר הועד נבחר חזי בן אברהם שהיה מועמד יחיד.

 

-          לאחר מכן בוצעו בחירות לועדת יום המורה וועדת מכרזים. לועדת מכרזים נבחרו איתן סלע ושמעון חכמון. לועדת יום המורה נבחרו אביבית כהן, גיא קוניק, טלי שמש, מירב זמיר ויפעת כץ.

 

-          מנהל בית הספר עידכן את נציגי הועד בדבר הנעשה בבית ספר ובכלל זה שינויים במצבת המורים, שינויים במערכת הצלצולים ופתיחת מרכז מהו"ת ב- 22.10.18.

 

-          הישיבה ננעלה.

 

* הפרוטוקול נערך על ידי חברות ועדת הבחירות.לא נמצאו תמונות

   


האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים