בהצלחה בהמשך הדרך...
                                       
                                                                                    יב'

                                                                   
                                                                         יא'
                          
                                                      
     י'
                                                        
                                               
                                           
ט'
         הורים ובוגרים יקרים!  האתר עובר שינויים ועדכונים
  
                         
             בישיבת ועד ההורים המוסדי שנערכה ב- 19.10.2017,
 נבחרו:

                          יו"ר הועד המוסדי   -    לימור אביטל (יא11)
                          סגן היו"ר               -    נחום כהן 
(יא5)
                          גזברית הועד          -    חגית זהבי (יב5) 
 

                    
                                  קישורים שימושיים:

       1.   מערכת השעות -                                                   לחצו כאן     

                          2.   לוח שינויים (החל מהשעה 21:00)                     לחצו כאן 

                                       הלוח מתחלף בין השכבות השונות

                3.   לאתר "משוב הורים ותלמידים"                     לחצו כאן

                4.  לאתר בית הספר                                                 לחצו כאן
                5ללוח מבחנים לפי שכבות                               לחצו כאן

                      6.  רשימת טלפונים בית ספרית                           לחצו כאן
                      7.  ללוח חופשות תשע"ח (2017-2018)              
לחצו כאן

-                         8לאתר ועד הורים עירוני                            לחצו כאן
                      9  ללוח צלצולי בית ספר                                 לחצו כאן 

                      10.  לידיעון ביה"ס                                             לחצו כאן                                            
האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים